Sigdal Skole og Ungdomskorps trenger aspiranter


Sigdal Skole og Ungdomskorps er et korps for barn og ungdom.

Korpset rekrutterer hovedsaklig fra Nerstad skole og Prestfoss skole i Sigdal.


Korpset trenger hvert år påfyll av aspiranter, siden noen medlemmer også slutter.


Den mest vanlige årsaken til at medlemmene slutter i korpset er når den videre utdanningen skjer langt fra hjemmet, og ungdommene må bo på hybel, det er kun et fåtall barn som slutter underveis.


Når barnet går i tredje, fjerde eller femte klasse, kan det begynne som aspirant i Sigdal Skole og Ungdomskorps.

Er det noe du lurer på, er vi beredt til å gi deg svar!


Kom i kontakt med med oss her! 

Har du lyst til

å spille i korps?


Vi trenger deg, bygda trenger deg!

Korps er viktig for bygda, og det vil bli viktig for deg. For med stor sikkerhet kan vi påstå at musikk er en glede du kan ha resten av livet. Om det ikke nødvendigvis er et althorn som skal følge deg hele livet, så vil korps gi deg en god musikalsk start.


Dette fordi musikkorps gir deg enestående musikkopplæring i form av notelære, samspill, og generell musikkforståelse.


Alle aspiranter i Sigdal Skole og Ungdomskorps begynner umiddelbart med opplæring, og samspill. Samspill med hovedkorpset skjer også nesten umiddelbart etter aspirant oppstart.


Korpsets dirigent Solveig Å. Solvang er meget opptatt av et godt sosialt samhold, dette sammen med hennes lidenskap for det musikalske gir dette Sigdal Skole og Ungdomskorps et unikt sosialt og musikals fortrinn.


Vi håper og ønsker at om du kjenner noen som går i tredje, fjerde eller femte klasse gir de muligheten til å besøke korpset, slik at vi kan ta en prat om hva du ønsker.